Λογοθεραπεία Εύοσμος

Λόγος & Πράξις

Λίγα λόγια για το Λόγος και Πράξις

Το ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ είναι ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης, στελεχωμένο από μια άψογα εναρμονισμένη επιστημονική ομάδα με άρτια εκπαίδευση και με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Παιδοψυχολογίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πλήρως εξοπλισμένο, ευχάριστο περιβάλλον, με στόχο την ολιστική προσέγγιση και πολύπλευρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού και του ενήλικα.

Η θεραπευτική μας προσέγγιση στηρίζεται στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού, του εφήβου και του ενήλικα με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του καθώς και της οικογένειάς του.

Το λόγος και πράξις παρέχει υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με:

Λόγος & Πράξη
 • Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα
 • Διαταραχές άρθρωσης, φωνολογικές διαταραχές
 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Δυσλεξία – Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Κινητικές διαταραχές (αδρή και λεπτή κινητικότητα, συντονισμός κ.ά.)
 • Τραυλισμό
 • Νευρογενείς διαταραχές του λόγου παιδιών και ενηλίκων
 • Νοητική στέρηση – Σύνδρομα
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες
 • Αφασία – απραξία
 • Διαταραχές σίτισης – κατάποσης
 • Βαρηκοΐα

Για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, στηριζόμαστε στη μεθοδευμένη και ακριβή αξιολόγηση που θα οδηγήσει στην ιδανικότερη θεραπευτική μέθοδο από την ομάδα θεραπείας των ειδικευμένων επιστημόνων. Η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών αυτών και η αντιμετώπισή τους βοηθά στην ομαλή ψυχική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Για έγκυρες επιστημονικές υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής γονέων απευθυνθείτε στα κέντρα ειδικών θεραπειών Λόγος και Πράξις.

Οι υπηρεσίες μας

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ειδική αγωγή

Ειδική Αγωγή

Ψυχολογική Στήριξη

Ψυχολογική Στήριξη

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Kinems

Kinems

Διαγνωστικά Εργαλεία

Διαγνωστικά Εργαλεία

Μαζί Για το Παιδί

Οι γονείς μπορούν να έχουν συνεχώς εικόνα της συμπεριφοράς και της δραστηριότητας των παιδιών τους. Θεωρούμε τους γονείς συν-θεραπευτές μας, για αυτό και η τελική στοχοθεσία ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους γονείς εξετάζοντας παράλληλα και τις εκάστοτε δυνατότητες του παιδιού, προκειμένου και αυτές να αξιοποιηθούν κατά την παρέμβασή μας.

Ταυτόχρονα, οι γονείς συμμετέχουν και στο πλαίσιο της ίδιας της θεραπευτικής συνεδρίας όταν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εκπαιδευτούν στον τρόπο της παρέμβασης και να συμβάλουν στην περαιτέρω γενίκευση των υπό διδασκαλία δεξιοτήτων του παιδιού.

Συνεργασία με Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η συνεργασία του Κέντρου με το εκπαιδευτικό προσωπικό γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση των θεραπευτών για την παρουσία και ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού
 • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη φύση και το εύρος των δυσκολιών του παιδιού
 • Συνεργασία για θέματα ένταξης, προσαρμογής και ενίσχυσης της επίδοσης
 • Επισκέψεις των θεραπευτών στο σχολείο, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο
Συνεργασία με Ιατρικό Προσωπικό

Η συνεργασία του Κέντρου με το προσωπικό Υγείας γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και περιλαμβάνει:

 • Ενημερώσεις με τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία στους θεράποντες γιατρούς (παιδίατρους, αναπτυξιολόγους, παιδοψυχιάτρους, παιδονευρολόγους)
 • Παραπομπή των παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγνωστικούς φορείς και συνεργασία με τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (όποτε κρίνεται απαραίτητος περαιτέρω ιατρικός/αναπτυξιακός έλεγχος)

Χρήσιμες Συμβουλές

Ο χώρος μας