Λογοθεραπεία Εύοσμος

Λόγος & Πράξις

Λίγα λόγια για το Λόγος και Πραξις

Τα κέντρα ειδικών θεραπειών Λόγος και Πράξις στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης παρέχουν, από το 2008, υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, ειδικής αγωγής, συμβουλευτικής γονέων καθώς και σχολικής μελέτης. Σ’ ένα μοντέρνο, φιλικό περιβάλλον, η έμπειρη, εναρμονισμένη ομάδα των εξειδικευμένων επαγγελματιών μας αναλαμβάνει την έγκυρη, επιστημονική διάγνωση και αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Επίσης, στα κέντρα μας στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί ειδικό τμήμα σχολικής μελέτης, στο οποίο τα παιδιά του δημοτικού, μπορούν να έρχονται και μαζί με το έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μας, να μελετούν σωστά, αποδοτικά και γρήγορα όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας εντελώς δωρεάν.

Λογοθεραπεία-Θεσσαλονίκη

Συνεργασία με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να σας παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση.

Δωρεάν
Σχολική Μελέτη

Τα παιδιά του δημοτικού μπορούν να μελετούν γρήγορα και αποδοτικά με τη βοήθεια του έμπειρου προσωπικού μας και εντελώς δωρεάν.

Δωρεάν
Αξιολόγηση

Προσφέρουμε τη δυνατότητα μεθοδευμένης και ακριβούς αξιολόγησης για κάθε παιδί ώστε να καθορίσουμε την ιδανική θεραπευτική μέθοδο. Εντελώς δωρεάν!

Το λόγος και πράξις παρέχει υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με:

 • Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα
 • Διαταραχές άρθρωσης, φωνολογικές διαταραχές
 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Δυσλεξία – Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Κινητικές διαταραχές (αδρή και λεπτή κινητικότητα, συντονισμός κ.ά.)
 • Τραυλισμό
 • Νευρογενείς διαταραχές του λόγου παιδιών και ενηλίκων
 • Νοητική στέρηση – Σύνδρομα
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες
 • Αφασία – απραξία
 • Διαταραχές σίτισης – κατάποσης
 • Βαρηκοΐα

Για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, στηριζόμαστε στη μεθοδευμένη και ακριβή αξιολόγηση που θα οδηγήσει στην ιδανικότερη θεραπευτική μέθοδο από την ομάδα θεραπείας των ειδικευμένων επιστημόνων. Η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών αυτών και η αντιμετώπισή τους βοηθά στην ομαλή ψυχική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Για έγκυρες επιστημονικές υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής γονέων απευθυνθείτε στα κέντρα ειδικών θεραπειών Λόγος και Πράξις.

Οι υπηρεσίες μας

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση, θεραπεία και χειρισμό των διαταραχών ομιλίας, λόγου, μάσησης – κατάποσης και φωνής σε παιδιά και ενήλικες από οποιοδήποτε νευρολογικό, εξελικτικό, ψυχολογικό ή λειτουργικό αίτιο, ειδικότερα, όταν παρεμποδίζει τη φυσιολογική εξέλιξη του ατόμου, και στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.

Η εργοθεραπεία ασχολείται με την προαγωγή της λειτουργικότητας του ατόμου. Αντικείμενό της είναι η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στο άτομο προκειμένου να αναπτύξει, να διατηρήσει ή να επανακτήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό δεξιότητες απαραίτητες στην καθημερινότητά του.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση ασχολείται με την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά.

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε δυσκολίες σε έναν ή περισσότερους τομείς του γραπτού λόγου, δηλαδή στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία και αρίθμηση. Αυτές παρατηρούνται με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο και παραμένουν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη βελτίωση με την πάροδο του χρόνου. Συχνά, μάλιστα, η σχολική επίδοση παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Η ψυχοθεραπεία ασχολείται με την προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα σε όλα τα στάδια της ανθρώπινης ζωής. Εξετάζει την ανάπτυξη του ανθρώπου, τη σχέση που διαμορφώνει με το περιβάλλον του και πως αυτό επηρεάζει τη ζωή του. Οι τομείς της ζωής που εξετάζει είναι ο κοινωνικός, ο επαγγελματικός, ο εκπαιδευτικός, ο ιατρικός, ο αναπτυξιακός και ο οργανωτικός.

Οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Βασικό τους καθήκον είναι η υγιής ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Δυστυχώς, λόγο της συνεχούς αυξανόμενης πίεσης της καθημερινότητάς τους καθώς και των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, οι σημερινοί γονείς καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλά και πολυδιάστατα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους.

Γνωρίζοντας, ότι η σχολική μελέτη των παιδιών ήταν πάντα μια δύσκολη υπόθεση για τα παιδιά και ακόμη πιο δύσκολη και αγχωτική για τους γονείς, στο Λόγος και Πράξις λειτουργεί ειδικό τμήμα σχολικής μελέτης, στο οποίο τα παιδιά του δημοτικού, μπορούν, μαζί με το έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μας, να μελετούν σωστά, αποδοτικά και γρήγορα όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας.

Μαζί Για το Παιδί

Οι γονείς μπορούν να έχουν συνεχώς εικόνα της συμπεριφοράς και της δραστηριότητας των παιδιών τους. Θεωρούμε τους γονείς συν-θεραπευτές μας, για αυτό και η τελική στοχοθεσία ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους γονείς εξετάζοντας παράλληλα και τις εκάστοτε δυνατότητες του παιδιού, προκειμένου και αυτές να αξιοποιηθούν κατά την παρέμβασή μας.

Ταυτόχρονα, οι γονείς συμμετέχουν και στο πλαίσιο της ίδιας της θεραπευτικής συνεδρίας όταν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εκπαιδευτούν στον τρόπο της παρέμβασης και να συμβάλουν στην περαιτέρω γενίκευση των υπό διδασκαλία δεξιοτήτων του παιδιού.

Συνεργασία με Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 Η συνεργασία του Κέντρου με το εκπαιδευτικό προσωπικό γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση των θεραπευτών για την παρουσία και ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού
 • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη φύση και το εύρος των δυσκολιών του παιδιού
 • Συνεργασία για θέματα ένταξης, προσαρμογής και ενίσχυσης της επίδοσης
 • Επισκέψεις των θεραπευτών στο σχολείο, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο

Συνεργασία με Ιατρικό Προσωπικό

Η συνεργασία του Κέντρου με το προσωπικό Υγείας γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και περιλαμβάνει:

 • Ενημερώσεις με τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία στους θεράποντες γιατρούς (παιδίατρους, αναπτυξιολόγους, παιδοψυχιάτρους, παιδονευρολόγους)
 • Παραπομπή των παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγνωστικούς φορείς και συνεργασία με τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (όποτε κρίνεται απαραίτητος περαιτέρω ιατρικός/αναπτυξιακός έλεγχος)

Χρήσιμες Συμβουλές