Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης

Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης

Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης   Ποια είναι η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού για τις ηλικίες 3-6 ετών; Ως απάντηση στην ερώτηση αυτή, θα παρουσιάσουμε τα βασικά αναπτυξιολογικά στάνταρντς που πρέπει να πληροί κάθε παιδί ανά ηλικία, από 3-6 ετών, ώστε να...