Ερωτηματολόγια Ανίχνευσης Δυσκολιών στο Λόγο και τη Μάθηση

 

Προσχολική ηλικία

 • Άργησε να μιλήσει; (Μίλησε μετά τα 2 έτη;)
 • Αποφεύγει να μιλάει, απαντά μονολεκτικά ή σύντομα όταν του απευθύνεται ο λόγος;
 • Έχει δυσκολίες στην άρθρωση (αλλάζει κάποιος ήχους, δεν αρθρώνει ορισμένα σύμφωνα);
 • Δυσκολεύεται να επαναλάβει πολυσύλλαβες λέξεις, λέξεις με πολλά σύμφωνα και μεγάλες προτάσεις;
 • Δυσκολεύεται στη σύνταξη / γραμματική της πρότασης (ξεχνά άρθρα και άλλες μικρές λέξεις, κάνει λάθη στις καταλήξεις των λέξεων);
 • Δυσκολεύεται να αφηγηθεί κάτι που του συνέβη ή ένα παραμύθι;
 • «Κολλάει» και επαναλαμβάνει πολλές φορές την αρχή μιας πρότασης ή μιας λέξης;
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ακολουθήσει οδηγίες;
 • Δυσκολεύεται να μάθει ποιήματα ή τραγούδια;
 • Δυσκολεύεται να αναπαραστήσει ό,τι επιχειρεί να ζωγραφίσει (πχ. άνθρωπο, σπίτι);
 • Δυσκολεύεται να αντιγράψει σχήματα ή ό,τι άλλο του σχεδιάζετε;
 • Δυσκολεύεται στις λεπτές κινήσεις των δακτύλων (να πιάσει μολύβι, να κόψει με το ψαλίδι, να συλλάβει πολύ μικρά αντικείμενα);
 • Δυσκολεύεται να δέσει τα κορδόνια του, να κουμπώσει τα ρούχα του, να ντυθεί με μια σειρά, παρόλο που επανειλημμένα του έχετε δείξει πώς να το κάνει;
 • Είναι απρόθυμο να πάει στον παιδικό σταθμό / νηπιαγωγείο;
 • Εκδηλώνει συχνά ξεσπάσματα, νεύρα, απογοήτευση δίχως προφανή λόγο;

 

Σχολική Ηλικία

 • Δυσκολεύεται να επαναλάβει πολυσύλλαβες λέξεις ή μεγάλες προτάσεις;
 • Δυσκολεύεται να αφηγηθεί κάτι που του συνέβη, ένα παραμύθι, μία ταινία;
 • Δυσκολεύεται να ακολουθεί σύνθετες οδηγίες (καθημερινότητα, οδηγίες ασκήσεων, κ.ά.);
 • Δυσκολεύτηκε να μάθει το αλφάβητο, την ώρα, τις εποχές, τις ημέρες, τους μήνες;
 • Εξακολουθεί να διαβάζει συλλαβιστά ή αργά;
 • Κάνει λάθη κατά την ανάγνωση; Ακούγοντάς το να διαβάζει, καταλαβαίνει κανείς το νόημα;
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει και να αφηγηθεί ό,τι διαβάζει;
 • Γράφει αργά; Δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις γραπτές εργασίες στη σχολική τάξη;
 • Εξακολουθεί να παραλείπει γράμματα στις λέξεις του;
 • Το γραπτό του είναι δυσανάγνωστο; Διαβάζοντάς το, καταλαβαίνει κανείς τι γράφει;
 • Δυσκολεύεται και κάνει λάθη στην αντιγραφή (από πίνακα ή βιβλίο);
 • Κάνει λάθη στην καθημερινή ορθογραφία;
 • Στα γραπτά του κείμενα, λείπουν τα σημεία στίξης, οι τόνοι, κάποιες λέξεις / συλλαβές;
 • Εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων;
 • Δυσκολεύεται στην προπαίδεια;
 • Δυσκολεύεται στη επίλυση προβλημάτων;
 • Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί; Αφαιρείται συχνά στη σχολική τάξη ή κατά τη μελέτη στο σπίτι;
 • Οι δυσκολίες φαίνεται να αυξάνουν όσο περνά ο καιρός;
 • Πηγαίνει ευχάριστα στο σχολείο; Μιλάει για ό,τι συμβαίνει εκεί;

 

Λάβετε υπόψη σας ότι κανένα παιδί που χρήζει ειδικής βοήθειας στο λόγο και τη μάθηση δεν παρουσιάζει όλα τα παραπάνω συμπτώματα, ενώ πολλά παιδιά μπορεί να εκδηλώνουν 1 ή 2 από τις παραπάνω δυσκολίες δίχως να υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη του λόγου τους ή την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Επιπλέον, ορισμένα από τα παραπάνω συμπτώματα, ενώ είναι απολύτως δικαιολογημένα στις πρώτες σχολικές τάξεις, συνιστούν λόγο ανησυχίας εάν συνεχίσουν να εκδηλώνονται και στις μεγαλύτερες τάξεις. Εάν ωστόσο το παιδί σας εκδηλώνει κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα, συζητήστε με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης και εάν επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες σας συμφωνώντας ότι υπάρχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης, απευθυνθείτε σε κάποιον από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή σε ιδιωτικό Κέντρο Λόγου, ζητώντας αξιολόγηση των δυσκολιών.