Συμβουλευτική γονέων

Τι είναι η συμβουλευτική γονέων;

…Σε καμιά άλλη σχέση κάποιος δεν κάνει τόσα όσα ένας γονέας για τα παιδιά του! (Ι. Μπόουλμπυ)

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από σχέσεις και επικοινωνιακούς κανόνες και το οποίο εξελίσσεται συνεχώς μέσα στην πορεία της ζωής. Ο ρόλος του γονέα είναι ίσως ο πιο απαιτητικός και συνάμα ο πιο χρονοβόρος ρόλος στη ζωή ενός ανθρώπου.

Οι γονείς έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των παιδιών τους, ενώ συνάμα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων, που είναι απαραίτητες για να δομήσει ένα παιδί μια οργανωμένη προσωπικότητα. Μπροστά, λοιπόν, σε αυτές τις απαιτήσεις κάποιοι γονείς συχνά νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν βοήθεια από κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας, με σκοπό να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα δισεπίλυτα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στη σχέση τους με τα παιδιά τους.

Η συμβουλευτική δεν είναι μόνο η παροχή συμβουλών στους γονείς, αυτό μπορεί να αποτελεί μέρος της, αλλά όχι αυτοσκοπό της. Ο κύριος στόχος της είναι να εκπαιδεύσει τους γονείς στην ενεργητική ακρόαση των αναγκών των παιδιών τους και να ενδυναμώσει το ρόλο τους, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

|

«Ο καλύτερος τρόπος να δίνεις συμβουλές στα παιδιά σου είναι να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που θέλουν και μετά να τα συμβουλέψεις να το κάνουν!»

Με ποια θέματα ασχολείται η συμβουλευτική;

Μέσω των συνεδριών με τον θεραπευτή οι γονείς έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μια σειρά από θέματα, τα οποία μπορεί να τους προβληματίζουν σε σχέση με το παιδί τους. Ορισμένα από αυτά είναι:

  • Συναισθηματικές δυσκολίες του παιδιού όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες κοινωνικών δεξιοτήτων, έντονη ματαίωση ή μικρή ανοχή σε αυτή.
  • Προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο ή στο σπίτι, μεταξύ των οποίων επιθετικότητα, θυμός, παραβατική καθώς και παρορμητική συμπεριφορά.
  • Δυσκολίες στην απόκτηση των κατάλληλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, απαραιτήτων για τη σωστή λειτουργία του συστήματος της οικογένειας.
  • Μαθησιακές δυσκολίες ή έλλειψη των κατάλληλων κινήτρων για μάθηση.
  • Θέματα που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και με τις δυσκολίες που μπορεί να φέρει αυτή.

Οι συνεδρίες της συμβουλευτικής διαμορφώνονται και παρέχονται με βάση πάντα τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα, ή να πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού.